NT2 Staatsexamen I & II

Praat je al een klein beetje Nederlands en wil je meer leren? Of praat je al best wel goed Nederlands en wil je gaan studeren aan het MBO, HBO of universiteit? Dan is het Staatsexamen NT2 een goede manier om te kijken of je genoeg Nederlands kunt spreken, schrijven, luisteren en lezen. Wil je naar het MBO, dan is programma I voor jou geschikt. Ga je studeren aan HBO of universiteit, dan kun je beter programma II doen.

NT2 Digitaal kan je precies begeleiden bij je voorbereiding op het examen. Je leert alleen, in groepjes of in de klas. Je krijgt les van een docent. Samen ga je oefenen met spreken, schrijven, luisteren en lezen. Als je taalniveau hoog genoeg is, ga je examen doen. Ben je geslaagd, dan kun je je inschrijven bij je MBO-school, HBO-opleiding of universiteit. Je kunt ook naturaliseren en een Nederlands paspoort aanvragen.

NT2 Staatsexamen I & II bij nt2digitaal

 • Kennismaken
 •  
 • Soorten cursussen
 •  
 • Rooster
 •  
 • Examen
 •  
 • NT2 halen
Staatsexamen NT2, programma I & II

Kennismaken

Voordat je naar school gaat, gaan we eerst kennismaken. Tijdens ons eerste gesprek kijken we naar je taalniveau. We praten samen over je rooster en over hoe lang je les krijgt.

Staatsexamen NT2, programma I & II

Soorten cursussen

Bij NT2 Digitaal kies je voor een cursus die het beste voor je is:

 • Wil je individueel les? Dan maak je een afspraak met de docent.
 • Je kunt ook digitaal les krijgen via Skype. Je bepaalt zelf hoe lang de les duurt.
 • Wil je les in de groep? Dan heb je les volgens een rooster. Je krijgt 2 keer per week les. Een les duurt 3 uur. Groepsles is er in de ochtend, middag en avond.

 • In elke cursus is huiswerk heel belangrijk. Huiswerk is jouw voorbereiding op de les. De docent bereidt zich ook voor op de les. Zo werken jullie samen naar het examen toe.
Staatsexamen NT2, programma I & II

Rooster

Neem je individueel les, dan maak je samen met de docent je rooster. Je spreekt af:

 • wanneer je begint.
 • op welke dagdelen je les wilt (‘s ochtends, ‘s middags of ‘s avonds).
 • wat je lestijden zijn.
 • op welke locatie je les wilt hebben (thuis of op school, digitaal of met de docent).

Kies je voor groepsles, dan kom je in de groep die het beste bij je past. De groepsles:

 • wordt gegeven op locatie Ouderkerkerlaan 26 in Diemen
 • bestaat uit 2 keer per week les
 • wis ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds;
Staatsexamen NT2, programma I & II

Examen

Ook krijg je examentraining. Je gaat toetsen maken op de computer. Het resultaat van je toets laat zien of je klaar bent voor het examen. Als dat niet zo is, dan ga je oefenen met de onderdelen die jij nog moeilijk vindt. Als je wel klaar bent voor je examen, dan ga je jezelf aanmelden!

Het Staatsexamen bestaat uit 4 onderdelen:

 • Lezen: je krijgt een aantal teksten (ongeveer 7). Bij die teksten horen vragen (ongeveer 40). In 100 minuten lees je de vragen en zoek je de antwoorden (A, B, of C) in de teksten.
 • Luisteren: je krijgt een aantal luisterfragmenten te horen (ongeveer 6). Bij die fragmenten krijg je vragen (ongeveer 30). In 70 minuten lees je de vragen, beluister je de fragmenten en probeer je de juiste antwoorden (A, B, of C) te geven.
 • Schrijven: je krijgt drie soorten schrijfopdrachten. Ten eerste ga je zinnen afmaken: het begin van de zin is er al, jij maakt de zin af. Ten tweede zijn er korte schrijfopdrachten. Je schrijft korte briefjes, e-mails of faxen en/of beantwoordt ze. Ten derde zijn er langere schrijfopdrachten. Hierbij schrijf je langere teksten, zoals: column, verslag of een klacht.
 • Spreken: je krijgt twee soorten spreekopdrachten. Eerst geef je een paar keer antwoord op verschillende gesprekspartners. Daarna krijg je situaties met tekeningen en vertel je op basis van de informatie uit die illustraties wat de situatie is. Ook vertel je soms wat je mening is of moet je argumenten geven.