Heeft uw kind extra taalles nodig?

Een taal leren is moeilijk. Het is nodig om elke dag te oefenen met lezen, spreken en schrijven. Misschien heeft uw kind dit onvoldoende gedaan toen de scholen dicht waren. Op school gaat leren gemakkelijker dan thuis, zeker voor een kind want samen leren is fijn.

Veel ouders vragen ons of wij taalles geven aan kinderen. In juni beginnen wij met het geven van taalles aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Op de basisschool leren zij taal maar sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig. Ook willen wij de ouders laten zien wat en hoe kinderen taal leren. U als ouder kan uw kind thuis helpen met het leren van de Nederlandse taal. Wij geven u tips om op een leuke manier samen de taal te leren.

Wij geven alleen groepslessen omdat kinderen ook van elkaar leren.

 • Kennismaken
 •  
 • Groepslessen
 •  
 • Zomerschool
 •  
 • Extra taallessen
 •  
 • Inschrijven

Extra taallessen

In juni geven wij tot de zomervakantie tijdens het overblijven en na schooltijd extra taalles voor kinderen die dat nodig hebben.

Zomerschool

Ook in de zomervakantie die medio juli begint, is onze taalschool open. Zo kan uw kind een goede start maken in het nieuwe schooljaar.

Kosten

Voor één uur taalles betaalt u € 19
Voor een abonnement voor 10 lessen betaalt u € 150

Informatie en inschrijven

Voor meer informatie over de dagen en tijden en om in te schrijven voor extra taallessen en voor de zomerschool kunt u bellen of appen naar 06-18988289 of mailen naar info@nt2digitaal.nl.

Spelenderwijs samen veel leren

Taal is veel meer dan lezen, schrijven en spreken. In de taal zit ook de Nederlandse cultuur, grapjes maken, taalspelletjes doen, liedjes zingen en luisteren. Wij leren kinderen hardop lezen. Zij kunnen dan thuis hun ouders, broertjes en zusjes leuke verhalen voorlezen. Zo leert iedereen nieuwe woorden en vergroot daarmee zijn woordenschat. Als je veel woorden kent, leer je zinnen maken. Goede zinnen maken is de basis van een taal spreken, schrijven én begrijpen.
Veel lezen helpt!

Samen met u en uw kind schrijven wij op wat uw kind leert. Dit noemen wij leerdoelen. In kleine stapjes gaan we op ons doel af. Na een poosje geven wij uw kind een rapport om u te laten zien dat uw kind beter wordt in taal.

Met taal leer je de cultuur kennen

Ook praten wij met de kinderen en ouder(s) over de feestjes die op school worden gevierd. Feestjes zijn een onderdeel van de Nederlandse cultuur, bijvoorbeeld:

 • Trakteren op je verjaardag
 • St. Maarten, met lampions liedjes zingen voor de deur van de buren
 • Carnaval en verkleed naar school gaan
 • Paaseieren zoeken
 • Pyjama ontbijt
 • Bevrijdingsdag en de betekenis van 4 en 5 mei
 • Kerstdiner in feestelijke kleding
 • Musical in groep 8
Een kind mag ons vertellen over de feesten die bij uw cultuur horen. Van elkaar leren vinden wij belangrijk.

Staatsexamen NT2, programma I & II

Taal geeft toekomst

Als je goed de taal en de Nederlandse cultuur kent, dan maak je gemakkelijker vrienden met Nederlanders en leer je nog beter Nederlands spreken. Voor iedereen is het goed om ook Nederlandse vrienden te hebben.